Μήνας: Ιούνιος 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.  – 15 Ιουνίου 2017 Απώτερος στόχος μας παραμένει πάντοτε η διασφάλιση της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απελευθέρωση των κατεχομένων…