Μήνας: Μάρτιος 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2016 [19/03/2016] Η Γ.Σ. ασχολήθηκε με τον Απολογισμό δράσης και προγραμματισμό της Ε.Κ.Ε. που βρίσκεται στον παρακάτω δικτυακό δεσμό: http://www.cyprusnet.gr/assets/EKE-Apologismos-Programmatismos.2016.pdf …

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Οικονομικός Απολογισμός για την 1.1.2016-31.12.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ [02/03/2016] Συνεδρίασε η Επιτροπή του Κληροδοτήματος με Προεδρεύοντα τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό να εγκρίνει τον…