Μήνας: Φεβρουάριος 2015

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Ισολογισμός για την 1.1.2015-31.12.2015 (Αρ. Πρωτοκ. 19850/1353 – Ημερομηνία…