Μήνας: Απρίλιος 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – 2020 (ακυρώθηκε) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Ρεβέκκας Τσαγκαρίδου – Πολυμέρου, δυνάμει της με αριθμό 12.994/6. 3. 1994 δημοσίας…