Μήνας: Μάρτιος 2018

Αποφάσεις της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. – 17/03/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Γ.Σ.)       ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.)     (Αθήνα, Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα…