Μήνας: Αύγουστος 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Προϋπολογισμός για το 2017, με αριθμ. πρωτοκ. 104461/7804…