Μήνας: Νοέμβριος 2015

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ      ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Εγγεκριμμένος προϋπολογισμός 2016. Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός για το 2016. Κατετέθη…